I øjeblikket har vi følgende uddannelseslæger:

* Fra 1. september 2017 – 28. februar 2020 er uddannelseslæge Anja Lehmann ansat her i klinikken.
* Fra 2. september 2019 – 31. august 2020 er uddannelseslæge Camilla Skaarup Jensen ansat her i klinikken.
* Fra 1. oktober 2019 – 31. marts 2020 er uddannelseslæge Caroline Maigaard ansat her i klinikken.

Enkeltmandspraksissen deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i enkeltmandspraksissen.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.