I øjeblikket har vi følgende uddannelseslæger:


 IMG_20200 - Kopi
  • Uddannelseslæge Camilla Skaarup Jensen
  • er ansat fra den 2. september 2019 – 31. august 2020.

 


———————————————————————————————————————————————————————————–

  • Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage  patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.
  • God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i enkeltmandspraksissen.
  • Enkeltmandspraksissen deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.
  • En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.