I øjeblikket har vi følgende uddannelseslæger: foto-paa-vej
  • Uddannelseslæge Eliza Helene Bøkan
  • Ansat fra den 1. september 2021 – 28. februar 2022


 foto-paa-vej
  • Uddannelseslæge Jelena Pavlovic
  • Ansat fra den 1. marts 2021 – 31. august 2021
  • Er pt. på barsel.

———————————————————————————————————————————————————————————–

  • Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage  patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.
  • God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i enkeltmandspraksissen.
  • Enkeltmandspraksissen deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.
  • En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.