Læge Jacob Randrup er blevet akkrediteret og lever op til alle akkrediteringskravene. Det vil sige, at klinikken lever op til kvalitetssikringen i almen praksis i henhold til hygiejne, procedurer, behandlingsforløb, tilgængelighed etc.

Gyldighedsperioden er fra den 25. april 2018 til og med 19. juni 2021.

Se referat fra nævnsmøde- tryk her for at se link: www.ikas.dk/ftp/pdf-NaevnReferat/D18-10771.pdf


Læge Charlotte Brun
 er blevet akkrediteret og lever op til alle akkrediteringskravene. Det vil sige, at klinikken lever op til kvalitetssikringen i almen praksis i henhold til hygiejne, procedurer, behandlingsforløb, tilgængelighed etc.

Gyldighedsperioden er fra den 25. april 2018 til og med 19. juni 2021.

Se referat fra nævnsmøde- tryk her for at se link: https://www.ikas.dk/afgørelser/resultat/?id=6508


Læge Vesna Djordjevic
 er blevet akkrediteret og lever op til alle akkrediteringskravene. Det vil sige, at klinikken lever op til kvalitetssikringen i almen praksis i henhold til hygiejne, procedurer, behandlingsforløb, tilgængelighed etc.

Gyldighedsperioden er fra den 25. april 2018 til og med 19. juni 2021.

Se referat fra nævnsmøde- tryk her for at se link https://www.ikas.dk/afgørelser/resultat/?id=6505

Risikobaseret tilsynsrapport: Vedrørende tilsynsbesøget er udvælgelsen således en tilfældig stikprøve, og IKKE udtryk for, at der er fundet kritisable forhold.

Se tilsynsrapporten i linket herunder:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/~/media/C21200CE60A64FD3BCEB3ED6C777C685.ashx


Læge Mads Søndergaard
 er blevet akkrediteret og lever op til alle akkrediteringskravene. Det vil sige, at klinikken lever op til kvalitetssikringen i almen praksis i henhold til hygiejne, procedurer, behandlingsforløb, tilgængelighed etc.

Gyldighedsperioden er fra den 25. april 2018 til og med 19. juni 2021.

Se referat fra nævnsmøde- tryk her for at se link https://www.ikas.dk/afgørelser/resultat/?id=6506