- E-mail konsultationer:

Der er åbent for e-mail konsultationer til din faste læge og sygeplejersker fra mandag- torsdag fra kl. 8.00 – 16.00, dog fredag fra kl. 8.00 – 13.00.

Der gøres opmærksom på at e-mail konsultationer ikke er velegnede til akutte problemstillinger. E-mails vil så vidt muligt blive besvaret indenfor 4 arbejdsdage.

De læger og sygeplejersker der er fraværende, vil være fjernet fra listen over modtagere af e-mail konsultationer. Derfor har man ikke mulighed for at vælge e-konsultation ved ferie, kurser mm.


————————————————————————————————————————————————————————————

-HPV-vaccination af drenge udskydes til 1. september 2019

Som tidligere var planen, at HPV-vaccination af drenge skulle begynde den 1. juli 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at dette ikke er muligt på grund af den parlamentariske situation. Det forventes i stedet at blive indført den 1. september 2019 og vil fortsat omfatte drenge, som er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter.


———————————————————————————————————————————————————————————–

-Tilbud om gratis influenzavaccination rykkes til den 1. november fra og med den kommende influenzasæson

Bekendtgørelsen om gratis influenzavaccination til risikogrupper træder fra i år først i kraft fra den 1. november 2019. Tidligere har ikrafttrædelsen været den 1. oktober.