Lægehuset lukker torsdag den 20. februar kl. 14.45.

Ved akut opstået sygdom henvises til Lægerne Kirkepladsen

Udgivet den 140220

———————————————————————————————————————————————————————————

Nye retningslinjer for receptfornyelse


*Får du fast medicinsk behandling, som er ordineret af din egen læge, kan det bestilles via selvbetjening på www.laegerne-asylgade.dk eller app’en MitHelbred.

* Får du fast medicinsk behandling, som er ordineret af en specifik sygehusambulatorium, skal du kontakte denne afdeling.

* Vanedannende medicin (sove- og nervemedicin og morfin- lignende præparater)- skal du kontakte din læge.

* Bemærk at dine recepter kan ikke fornyes, hvis:
– Tidligere udleveringer ikke er næsten opbrugt.
– Recepten allerede er fornyet 5 gange.
– Medicinen ikke mere er i handlen.

Udgivet den 011019

———————————————————————————————————————————————————————————–

E-mail konsultationer

Der er åbent for e-mail konsultationer til din faste læge og sygeplejersker fra mandag- torsdag fra kl. 8.00 – 16.00, dog fredag fra kl. 8.00 – 13.00.

Der gøres opmærksom på at e-mail konsultationer ikke er velegnede til akutte problemstillinger. E-mails vil så vidt muligt blive besvaret indenfor 4 arbejdsdage.

De læger og sygeplejersker der er fraværende, vil være fjernet fra listen over modtagere af e-mail konsultationer. Derfor har man ikke mulighed for at vælge e-konsultation ved ferie, kurser mm.

Udgivet den 010119

————————————————————————————————————————————————————————————

HPV-vaccination af drenge udskydes til 1. september 2019

Som tidligere var planen, at HPV-vaccination af drenge skulle begynde den 1. juli 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at dette ikke er muligt på grund af den parlamentariske situation. Det forventes i stedet at blive indført den 1. september 2019 og vil fortsat omfatte drenge, som er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter.

Udgivet den 010719

———————————————————————————————————————————————————————————–