Nye retningslinjer for receptfornyelse


*Får du fast medicinsk behandling, som er ordineret af din egen læge, kan du bestille via selvbetjening.

* Får du fast medicinsk behandling, som er ordineret af en specifik sygehusambulatorium, skal du kontakte denne *

* Vanedannende medicin (sove- og nervemedicin og morfin- lignende præparater)- skal du kontakte <b>altid</b> klinikken.

* Bemærk at dine recepter kan ikke fornyes, hvis: Dine tidligere udleveringer ikke er næsten opbrugt, recepten allerede er fornyet 5 gange eller medicinen ikke mere er i handlen.


———————————————————————————————————————————————————————————–

GRATIS INFLUENZA VACCINATION 2019

OBS OBS fra den 1. november 2019 til og med den 15. januar 2020

Influenza er en virus der kan findes over hele verden. Man kan blive smittet fra person til person gennem luftvejene, og det sker oftes i vintermånederne.

DERFOR er det vigtigt at vente med at blive vaccineret til efter den 1. november.

Vi tilbyder gratis influenzavaccination til personer over 65 år, og ellers koster den 200 kr.

Gratis influenzavaccine til særlige persongrupper:

  • Alle, der er fyldt 65
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge (lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme, diabetes, immundefekter, samt visse andre kroniske sygdomme)
  • Fedme med BMI over 40
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Husstandskontakter til visse alvorligt syge
  • Personer med andre alvorlige sygdomme

Du kan finde yderligere oplysninger omkring influenzavaccination på SSI website.

———————————————————————————————————————————————————————————


- E-mail konsultationer

Der er åbent for e-mail konsultationer til din faste læge og sygeplejersker fra mandag- torsdag fra kl. 8.00 – 16.00, dog fredag fra kl. 8.00 – 13.00.

Der gøres opmærksom på at e-mail konsultationer ikke er velegnede til akutte problemstillinger. E-mails vil så vidt muligt blive besvaret indenfor 4 arbejdsdage.

De læger og sygeplejersker der er fraværende, vil være fjernet fra listen over modtagere af e-mail konsultationer. Derfor har man ikke mulighed for at vælge e-konsultation ved ferie, kurser mm.


————————————————————————————————————————————————————————————

-HPV-vaccination af drenge udskydes til 1. september 2019

Som tidligere var planen, at HPV-vaccination af drenge skulle begynde den 1. juli 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at dette ikke er muligt på grund af den parlamentariske situation. Det forventes i stedet at blive indført den 1. september 2019 og vil fortsat omfatte drenge, som er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter.


———————————————————————————————————————————————————————————–