I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset:


 – Læge Jacob Randrup er fraværende:

  • Onsdag den 23. oktober til og med torsdag den 24. oktober.
  • Tirsdag den 29. oktober.
  • Torsdag den 31. oktober til og med fredag den 8. november.
  • Mandag den  23. december til og med fredag den 3. januar.

 – Sygeplejersker er fraværende:

 • Susanne Gundestrup:

 • Lone Frydkjær:

 • Jette Bach:

 • Jane Gadensgaard:Vedrørende e-mail konsultationer:

Der er åbent for e-mail konsultationer til din faste læge og sygeplejersker fra mandag- torsdag fra kl. 8.00 – 16.00, dog fredag fra kl. 8.00 – 13.00.

Der gøres opmærksom på at e-mail konsultationer ikke er velegnede til akutte problemstillinger. E-mails vil så vidt muligt blive besvaret indenfor 4 arbejdsdage.

De læger og sygeplejersker der er fraværende, vil være fjernet fra listen over modtagere af e-mail konsultationer.