I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset:


 – Læge Jacob Randrup er fraværende:

    • Mandag den 21. september til og med fredag den 25. september.
    • Mandag den 12. oktober til og med fredag den 16. oktober.
    • Mandag den 26. okotber


 – Sygeplejersker er fraværende:

  • Susanne Gundestrup:
  • Lone Frydkjær:
  • Jette Bach:
  • Jane Gadensgaard:



Vedrørende e-mail konsultationer:

Der er åbent for e-mail konsultationer til din faste læge og sygeplejersker fra mandag- torsdag fra kl. 8.00 – 16.00, dog fredag fra kl. 8.00 – 13.00.

Der gøres opmærksom på at e-mail konsultationer ikke er velegnede til akutte problemstillinger. E-mails vil så vidt muligt blive besvaret indenfor 4 arbejdsdage.

De læger og sygeplejersker der er fraværende, vil være fjernet fra listen over modtagere af e-mail konsultationer.