I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset:

Læge Jacob Randrup er fraværende:

  • Mandag den 15. marts til og med fredag den 19. marts.
  • Tirsdag den 23. marts til og med onsdag den 24. marts.
  • Fredag den 14. maj.


Vedrørende e-mail konsultationer:

Der er åbent for e-mail konsultationer til din faste læge og sygeplejersker fra mandag- torsdag fra kl. 8.00 – 16.00, dog fredag fra kl. 8.00 – 13.00.

Der gøres opmærksom på at e-mail konsultationer ikke er velegnede til akutte problemstillinger. E-mails vil så vidt muligt blive besvaret indenfor 4 arbejdsdage.

De læger og sygeplejersker der er fraværende, vil være fjernet fra listen over modtagere af e-mail konsultationer.