I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

 •  Læge Charlotte Brun er fraværende:
  • Mandag den 23. marts til og med fredag den 27. marts.
  • Mandag den 6. april til og med onsdag den 8. april.
  • Onsdag den 6. maj til og med fredag den 7. maj.

 • Sygeplejersker er fraværende:
 • Susanne Gundestrup:
 • Lone Frydkjær:
 • Jette Bach:
 • Jane Gadensgaard:Vedrørende e-mail konsultationer:

Der er åbent for e-mail konsultationer til din faste læge og sygeplejersker fra mandag- torsdag fra kl. 8.00 – 16.00, dog fredag fra kl. 8.00 – 13.00.

Der gøres opmærksom på at e-mail konsultationer ikke er velegnede til akutte problemstillinger. E-mails vil så vidt muligt blive besvaret indenfor 4 arbejdsdage.

De læger og sygeplejersker der er fraværende, vil være fjernet fra listen over modtagere af e-mail konsultationer.